• Pratite nas!

USLUGE

Osnovne djelatnosti kojima se bavimo:Kuća Petrovina

 • Izgradnja objekata visokogradnje,
 • Izgradnja apartmana na moru i vikend kuća,
 • Izgradnja stambenih, gospodarskih i sportskih objekata do 400 m2,
 • Adaptacija objekata ili samo stanova, krovišta i fasada,
 • Unutrašnje uređenja stanova ( Knauf, Rigips, postava keramike, parketa i laminata,
  soboslikarski radovi i sl.)
 • Rekonstrukcije objekata, stanova te poslovnih i drugih prostora u objektima,
 • Izrada svih vrsta fasada (klasične, od termožbuke, stiropor fasade, fasade od tvrdo prešane mineralne vune),Novalja 2
 • Izrada svih vrsta krovišta na postojećim i novim objektima,
 • Uređenje potkrovlja,
 • Izrada obloga dvorišta, pristupnih puteva od kamenih i betonskih kockica-prizmi uključujući betonske ivičnjake,
 • Izrada izolacije ravnih krovova,
 • Zidarski i razni završni radovi,
 • Ostali građevinski radovi po zahtjevu i potrebi klijenta